KAKO DO IZPITA

kategorija-amV kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Z usposabljanjem za vožnjo te vrste kategorije vozniškega dovoljenja lahko pričnete pri starosti 14,5 let.

Glavno izpitno vožnjo lahko opravljate pri 15 letih.

Sledite spodaj navedenemu vrstnemu redu in do vozniškega izpita za kategorijo AM boste prišli po najkrajši poti:

 • Zdravniško spričevalo (lahko ga izda osebni zdravnik)
 • republiški testi
 • minimalno 5 ur vožnje in glavna vožnja
kategorija-amV kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

Z usposabljanjem za vožnjo te vrste kategorije vozniškega dovoljenja lahko pričnete pri starosti 15,5 let.

Glavno izpitno vožnjo lahko opravljate pri 16 letih.

Sledite spodaj navedenemu vrstnemu redu in do vozniškega izpita za kategorijo A1 boste prišli po najkrajši poti:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 20 ur vožnje in glavna vožnja
 • Kandidati, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B in niso vozniki začetniki:

  -lahko pridobijo kodo 125, s katero lahko vozijo motorno kolo do 125ccm na območju Slovenije. Opraviti morajo minimalno 6 ur vožnje.

  -lahko pridobijo kategorijo A1, če opravijo zdravniški pregled, teoretični del izpita, opravijo minimalno 7 ur vožnje in izpitno vožnjo.  V tem primeru je možno nadgrajevanje v kategorijo A2, po pretečenih dveh letih.

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

Predpisana starost:

 • Pričetek usposabljanja 17,5 let
 • Glavna vožnja 18 let

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 20 ur vožnje in glavna vožnja

Izjema so kandidati, ki že imajo vozniško dovoljenje A1.

 • Vozniško dovoljenje A1 več kot dve leti.
 • Starost 18 let
 • Zdravniško spričevalo
 • 9 ur ter glavna vožnja
V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Predpisana starost:

 • Pričetek usposabljanja 23,5 let
 • Glavna vožnja 24 let

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 20 ur vožnje in glavna vožnja

Izjema so kandidati, ki že imajo vozniško dovoljenje A2.

 • Vozniško dovoljenje A2 več kot dve leti.
 • Starost 20 let
 • Zdravniško spričevalo
 • 9 ur ter glavna vožnja
V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Predpisana starost:

 • Pričetek usposabljanja 17,5 ( vožnja s spremljevalcem 16 let)
 • Glavna vožnja 18 let

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 20 ur vožnje in glavna vožnja
Vleka priklopnega vozila je odvisna od mase in homologacije. V kolikor masa vozil presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg opravimo izpit B96. Vedno moramo upoštevati homologacijo vozil in kaj določa postavka pri NDM-ju:

Predpisana starost:

 • Več kot 18 let in vozniško dovoljenje B kategorije

Opravljanje izpita:

 • 9 ur vožnje in glavna vožnja

Lahki priklopnik, ki ne presega 750,00kg  lahko vozimo s kategorijo B.

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Predpisana starost:

 • Več kot 18 let in vozniško dovoljenje B kategorije

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 16 ur vožnje in glavna vožnja

.

V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G.

Predpisana starost:

Pričetek usposabljanja 20,5
Glavna vožnja 21 let
Opravljanje izpita:

Zdravniško spričevalo
Prva pomoč
Tečaj CPP, glavni republiški testi
20 ur vožnje in glavna vožnja
IZJEMA

Kandidati ki imajo B kategorijo ter opravljen izpit iz Temeljno poklicne kvalifikacije lahko opravijo C kategorijo pri 18 letih.

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Predpisana starost:

 • Pričetek usposabljanja 20,5
 • Glavna vožnja 21 let

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 16 ur vožnje in glavna vožnja

IZJEMA

Kandidati, ki imajo C kategorijo ter opravljen izpit iz Temeljne poklicne kvalifikacije lahko opravijo CE kategorijo pri 18 letih.

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.

Predpisana starost:

 • Pričetek usposabljanja 23,5 let
 • Glavna vožnja 24 let

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško spričevalo
 • Prva pomoč
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi
 • 20 ur vožnje in glavna vožnja

IZJEMA

Kandidati, ki imajo C kategorijo ter opravljen izpit iz Temeljno poklicne kvalifikacije lahko opravijo D kategorijo pri 21 letih.

V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Predpisana starost:

 • Pričetek usposabljanja 15,5 let
 • Glavna vožnja 16 let

Opravljanje izpita:

 • Zdravniško pričevalo
 • Tečaj CPP, glavni republiški testi

16 ur vožnje in glavna vožnja

Če ima kandidat vsaj pol leta veljavno vozniško dovoljenje za kat B, je potrebno opraviti samo tečaj »Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki«,